Pojďte s námi Pivní stopou...

...ať už šlo o jakoukoli dobu, člověk, potřeboval-li se zorientovat, orientačními body byly vždy hospůdky, hostince, krčmy a obdobná zařízení. Věhlas daných podniků, jejich hostinských a lahodného moku nám prostě utkví v hlavě vždy víc, než název ulice. Abychom se tedy ve světě nikdy neztratili, pojďme si rozšířit své obzory prostřednictvím sběratelské hry, jejímž úkolem a cílem je, seznamovat nás jak s hospůdkami a širokou škálou nejen českého piva, tak i se zajímavostmi, které by neměly uniknout naší pozornosti.

Turistika s pivním režimem...

Stopařova jedenáctka

... tzv. Jedenáctero Pivního stopaře to jsou pravidla, kterými se všichni řídíme nejen vůči sobě ale i ostatním, aby bylo stopaření tou správnou zábavou

1. Stopař nemluví sprostě = na našich webovkách nepoužíváme žádné vulgární výrazy a nikoho neurážíme. Je tedy nutné počítat s tím, že komu to ujede a ať už do logu či do fóra napíše jakoukoli sprostotu, bude mu log smazán a může být nejprve pro výstrahu ze stránek dočasně vyloučen, popřípadě při opakovaném porušení tohoto pravidla zcela vyloučen. Pivní stopou je nejen hra, ale především odpočinková a zábavná možnost, jak strávit volné chvíle o samotě či s přáteli. Nikdo nikoho do ničeho nenutí a má-li někdo na daná místa či Pivní stopu nějaké výtky, probírá je jen s Týmem Pivní stopy (např. přes mail) či se nemusí stopaření účastnit. Nikdy tedy nikoho nenapadáme veřejně na webu. A samozřejmě platí, že prezentovat na webu extremistické hnutí, pornografii, rasismus a podobné výrazy, kterými by mohl být porušen zákon č.40/2009 Sb. je přísně zakázáno = vyloučení z Pivní stopy.

2. Stopař nepodvádí = podání důkazu k logu je vždy povinné. Vložíme-li důkaz špatný, nevztahující se k danému místu, či jinak zfalšovaný, musíme počítat s tím, že nám bude log smazán, korunky odečteny a při opakování takového přístupu můžeme být ze stránek vyloučeni buď dočasně či natrvalo.

3. Stopař sbírá samolepky = každý stopař počítá s tím, že se zalogováním na webu se dává automaticky do výroby jeho originální samolepka. Pokud by samolepky nechtěl, nemá pro něj stopaření význam a museli bychom mu smazat účet. Proto je vždy potřeba počítat s následným dodáním samolepek (způsob dle dohody) a jejich zaplacením.

4. Stopař má vždy dobrou náladu = pokud ji nemá, nekazí ji ostatním.

5. Stopař je nadšenec = víme-li o nějaké zajímavosti, kterou bychom rádi v nějaké stopě navštívili, neváháme a využijeme možnosti Autorských pivních stop a stopu s touto zajímavostí vytvoříme. Totéž platí pro hospůdky, které bychom rádi v Pivní stopě měli. A jelikož stopař není tajnůstkář, rád se podělí se spolustolovníky či turisty o své zážitky s Pivní stopou.

6. Stopař je ohleduplný k přírodě = jdeme-li Pivní stopu, která nás provádí přírodou, parkem, chráněnou krajinnou oblastí apod., chováme se podle toho, neděláme kravál a nezanecháváme po sobě odpadky jinde než v odpadkových koších.

7. Stopař zná svoje hranice = ví, kolik toho vypije a ví, kolik zvládne ujít; nesmí nadhodnotit svůj fyzický fond.

8. Stopař pije s rozumem = pokud hodláme na svých cestách po Pivních stopách ochutnávat pivečka či jiný alkohol, nesedáme pak nikdy za volant či na kolo.

9. Stopař je druhému stopaři kamarádem = proto si na webu, v hospůdce či kdekoli jinde zásadně tykáme a snažíme se jeden druhému vyjít vstříc. Což neznamená, že za druhé zaplatíme, proto má stopař sebou vždy platnou měnu v dostatečném množství.

10. Stopař je velice soutěživý = takovýto sběratel se neustále snaží získáváním korunek a samolepek a aktivitou na webových stránkách předčit ostatní stopaře, získat vyšší hodnost než pomalejší kolegové a tím pádem se umisťovat v žebříčku na nejvyšších místech. Svými úspěchy oslňuje ostatní, čímž nemusí být mezi stopaři příliš oblíben. Takový stopař je však pravým požehnáním pro autory této hry a může být až hýčkán Pivní stopou (byť ostatními zatracován). A my – tvůrci této hry – doufáme, že těchto velice soutěživých jedinců získáme co nejvíce.

11. Stopař je poučený = díky těmto deseti pravidlům, která výše přečetl, ví, jak se má chovat v hospodě, doma, na ulici, v přírodě, ke svým kamarádům a spolustolovníkům, ví, jak se chovat na webu a ví, že když některá z těchto pravidel poruší, bude potrestán. Na webu pouze dočasným či trvalým vyloučením, v reálu na ulici či v hospodě i hůře. Stopař bere tyto body vážně a zavazuje se jimi řídit.

Připravujeme

  • PLxxx
    Výlet PS
    Startuje za 2 měsíce 2 týdny
  • PLxxx
    Letní soutěž PS
    Startuje za 3 měsíce 1 den